OBRIM MATRÍCULES CURSOS 2018

CURSOS

  • QUIROMASSATGE (1º nivell). (Abril/Gener’19) (Varietat de dies i horaris. OPCIÓ DISSABTES MATÍ  
  • QUIROMASSATGE NIVELL AVANÇAT (Abril/Gener’19) (Varietat de dies i horaris. OPCIÓ DISSABTES MATÍ)
  • MASSATGE ESPORTIU (Febrer/Juliol’18) (Varietat dies i horaris)  
  • REFLEXOLOGIA (inclou reflexologia per a nens !!!)  (Abril/Gener’19)   +info (Varietat de dies i horaris)
  • FLORS DE BACH (Maig/Setembre’18)  +info (Varietat de dies i horaris)
  • MASSATGE NEUROSEDANT (Consultar)  +info
  • DRENATGE LIMFÀTIC (Febrer/Juliol’18) +info (Varietat de dies i horaris)

( Matrícula oberta tot l’any. Descomptes per persones a l’atur.  Informeu-vos)