Kinesiology taping

El mètode Kinesiology Taping utilitza de forma exclusiva cintes de tappe elàstiques que han estat concebudes per imitar les propietats de la pell i la finalitat és el tractament de lesions musculars, articulars, neurològiques i lligamentoses així com reducció de la inflamació i del linfedema.

Aquest mètode consisteix en un embenat sobre el músculs que abasta altres estructures amb la finalitat de disminuir les tensions que actuen sobre les lesions.

La Kinesiology Tapping actua en l’activació del sistema neurològic, el sistema processador de la informació propioceptiva i en el sistema circulatori.

Tots aquests tipus d’embenats es caracteritzen per permetre al pacient una mobilitat completa i al mateix temps reforcen l’articulació o muscle lesionat.

Aquesta tècnica pot utilitzar-se conjuntament amb altres teràpies com la crioteràpia, hidroteràpia, massatge i estimulació elèctrica entre d’altres.