Reiki

Es basa en l’assimilació de la tècnica de medicina oriental que defineix el concepte de salut com l’harmonització natural i total del cos amb la ment i l’esperit. El reiki utilitza la canalització de l’energia vital per transmetre-la mitjançant un mateix a d’altres persones.

És especialment bo per a millorar la vitalitat i reduir l’estrès i és perfectament compatible amb qualsevol tipus de tractament.

El Reiki consta de tres nivells: En el primer (iniciació) s’obté la capacitat de transmetre Reiki in situ (a un mateix i a d’altres). En el segon es donen les eines suficients (símbols) per poder-lo realitzar a distància i a la vegada es potencia el Reiki après anteriorment. El tercer nivell és un Reiki més espiritual i el “Mestratge” és senzillament per aquelles persones que volen realment exercir com a “Mestres de Reiki” i donar classes.

Durada: Cadascun d’aquests nivell es realitzen intensivament en sessions d’unes vuit hores aproximadament. Dependrà de l’assimilació dels coneixements per part dels alumnes.